top of page
Search
  • Writer's pictureVirgilius

אב-סביבה


השומר בניי אנוכי?


ואיה בנותיי?

אני לא מרכזנית לאמא

וגם לא מפקיר בלילות.

אני לא רק עומד מאחוריה,

בזמן שהם הופכים להיות


בני אדם בעולם שאני חי בו.


אחריות להקטין את הנזק

בעידן התיעוש והמסחר

עוד צרכן-מסך בלי בדק,

מתעורר רגע לפני שמאוחר.


רואים? גם לי פחדים ואשמה

העול לא שמור רק לאמא.

והאימה? שמורה רק לשד

ואין מה לעשות, לטבע יש סיבה.


וכן, הם רודפים אותה קודם.

מעדיפים ללא ספק.

ואז, מצטרף לחיבוק שכבר מתקיים,

מוסיף עוצמה ומהדק.

5 views0 comments

Comments


bottom of page