top of page
Search
  • Writer's pictureVirgilius

איכויות הגיבור (2\9)הפסד לעומת כניעה


Alfred: "Why do we fall Bruce? So that we can learn to pick ourselves back up."

(Batman Begins)


Yoda: "The greatest teacher, failure is. If no mistake you have made, losing you are. A different game you should play."

(Star Wars: A New Hope)דברים לא עובדים בצורה חלקה עבור הגיבור, הוא נתקל במגוון אתגרים יותר או פחות מייגעים, ולעיתים הוא נכשל בדרך. הגיבור חייב לקום כל פעם שהוא נופל כדי להתקדם בדרך, צעד אחר צעד. הוא יפסיד אבל אסור לו להיכנע. הוא יכשל אבל אסור לו להיות מובס.

כאן באה לידי ביטוי החניכה של הגיבור הלוחם על ידי מאסטר, אשר מציב בפניו אתגרים מותאמים, נותן לו להיכשל פה ושם בתנאים "קליניים", ובעיקר מלמד אותו להמשיך לנסות, לא לוותר. רוקי בלבואה היה גיבור כזה שהיה צריך לבנות את עצמו ולהרים את עצמו מהמזרן כל פעם שחטף. הניצחון שלו לא בא בקלות, ובזכות זה היה מתוק כנקטר האלים.

ארכיטיפ הלוחם משרת אותנו ככוח מניע לנחישות וביצוע כוונה עד הסוף. הגיבור הלוחם יודע שאנחנו נופלים כדי שנלמד לקום. הלוחם יכול לגייס את האש שלו, ובעתות ייאוש להיזכר באסימונים שלו.


יחד עם זאת, הפסד חייב להירשם בנפש כהפסד. במילים אחרות, הגיבור צריך לעמוד מול הקול שאומר לו ש- "זה לא נחשב", "זה לא הוגן", "התנאים היו נגדי", "לא באמת הפסדתי כי הצלחתי ברגע האחרון להשחיל נקודה", וכיו"ב - ולהחליט להביט במציאות. הגיבור צריך לעמוד מול הגאווה שבאגו שלו ולהסכים להודות בהפסד או כישלון. אפילו האם הגדולה יכולה להכיר בכישלון של בנה. הארכיטיפ המסוכן היא האם הבולענית ששומרת על הילד בכל מחיר מפני קושי ותסכול; שמחזיקה אותו בבועה של נעימות וביטחון לא מותאם; שמסתירה ממנו התמודדות עם הפסד וכישלון.

האדם שמרמה כדי לא להפסיד או משנה את הכללים כדי לא להיכשל לא עושה את זה כדי לתקוף או להוריד את השני כמו שהוא עושה את זה כדי להגן על עצמו – יותר מדי. ההתמודדות של הגיבור, פנים מול פנים עם הפסד וכישלון מחזקת את הרצון שלו ומשכללת את היכולות שלו, מה שמוביל לחיזוק הערך והביטחון העצמי. אדם שלא יכשל וילמד מהכישלון הזה לא יפתח ביטחון עצמי אמיתי.4 views0 comments

Comments


bottom of page