top of page
Search
  • Writer's pictureVirgilius

איכויות הגיבור (3\9)

לפתח חמלהGandalf: "Many that live deserve death, and some that die deserve life. Can you give it to them? Then do not be too eager to


deal out death in judgement, for even the very wise cannot see all ends."

(Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)
כך או כך, בין אם מדובר בתמיכה או התנגדות, מה שהופך את האדם לגיבור היא הדרך שבה הוא עומד מולם: גם מול אויב שעומד בדרכי אפשר לנהוג בכבוד.

הגיבור יקבל השראה ממוריהיי אואשיבה, מפתח האייקידו, ויזכור שהוא והאויב מולו אחד הם; שניהם נאבקים בשדים, שניהם רוצים לשגשג.

אנחנו נקבל גם השראה מבילבו ופרודו אשר לשניהם הייתה ההזדמנות לחסל את גולום שאיים על חייהם. גולום היה יצור כל כך נאלח שעבורו למות יכול היה להיות אפילו מעשה של רחמים. אבל הם שניהם בחרו בחסד, בחוסר שיפוטיות, ואפילו אמפטיה כלפי מי שהיה האויב שלהם וקם להורגם.

כזה הוא הגיבור הצנוע, המקורקע, אחד שמבין שלא עליו מוטלת המשימה ללמד את העולם לקח, לתקן את כל העוולות. לעיתים כל שהוא יכול לעשות זה להתבונן ולקבל את המצב כפי שהוא. עמוק בפנים הוא יודע שהחמלה שהוא מבטא לא נופלת על אוזניים חרשות ושדרך אמפטיה יוכל אפילו להיווצר קשר אחד משמעותי שיביא לגאולת האחר, הנבל.

31 views0 comments

Comments


bottom of page